کرج,البرز,شهرک وحدت,شهرک وحدت بلوار پاسگاه کوچه نسترن شرقی قواره پنجم شمالی

2604000000

کرج,البرز,باغستان,باغستان لاله 1 شرقی

228000000

کرج,البرز,گوهردشت,گوهردشت اشتراکی جنوبی گلستان 11

306936000

کرج,البرز,گوهردشت,گوهردشت بلوارشهرداری 13 غربی

379981000

کرج,البرز,گوهردشت,گوهردشت بلوار انقلا نرسیده به سه راه شهرداری

قیمت ثبت نشده

کرج,البرز,گوهردشت,گوهردشت بلوار انقلا نرسیده به سه راه شهرداری

15930000